• функционално начално табло, от което се вижда бизнеса с един поглед, оборот, задължения и вземания, анализ за приходите и разходите по месеци, бързо търсене на количества и цена за стока или услуга
  • възможност за различна ДДС ставка на всеки ред от документ, въвеждане на фактури с различни ставки по ЗДДС в тях
  • изпращане на документи, електронни фактури с получааване на потвърждение за дата/час и име на получателя при изтегляне на документа
  • въвеждане на разходни документи и фактури за услуги и стоки (доставки на стоки, покупки на офис консуматива, плащане на наем, плащане на чистачка и т.н.)
  • наследяване - генериране на един документ от друг и поддържане на връзка между тях, създаване на вторичен документ (напр. фактура по проформа фактура, стокова разписка по фактура, фактура по приемателен протокол и т.н.)
  • поддържане на различни цени (ценови групи) за стоките и услугите и специални индивидуални цени за конкретен клиент
  • анализ на приходите и разходите в графичен, стойностен и количествен вид. справка за оборота с клиенти и разходите по доставки
  • управление на наличност, диференцирано отчитане на счетоводна (по фактури) и складова (реална) наличност
  • управление на отложените пащания, напомняне за просрочие и бързи справки за задълженията (вземанията) от клиенти и задълженията към доставчици
  • възможност за напълно автоматично създаване и изпращане на документ към клиент за регулярни плащания (наем, абонаментна такса, почистване и т.н.)
  • удобно групиране на стоките и услугите в дървовидна структура, обобщени справки по групи и нива на групиране
  • издаване на опростена фактура, фактура с нулева ставка, фактура освободена от ДДС и готови основания за неначисляване или нулева ставка по ЗДДС
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

Контакти

Виртуален Старт

Адрес: София 1504, ул. "Оборище" 1 А office [at] startinvoice.com

 

Можете да използвате формуляра , за да ни изпратите директно запитване

Вашето име:
E-mail:

Тема:
Съобщение:
Анти-спам код: Captcha image, S-Office, Павел Александров, ERP системи
Въведете кода: