Диференциране на складова и счетоводна наличност

от СтартИнвойс
Направо към: навигация, търсене

<<< Назад към Спомагателни дейности


СтартИнвойс дава уникалната възможност за диференцирано отчитане на фактическата и документалната наличност. Това се осъществява в плановете, които позволяват управлението на наличност изобщо, като се реализира чрез въвеждане и наследяване на различни видове документи. Например ако фирмата купува и продава стоки, то тя получава от доставчиците си фактури по доставки, а когато стоката пристигне реално в склада на фирмата създава складов документ, с който задължава материално отговорното лице на склада (обикновено складова/стокова разписка). В момента на продажба фирмата издава фактура/касов бон (евентуално) за формиране на разчет, но отново за да отпише задължението на МОЛ-а на склада се създава и складов документ.

В СтартИнвойс това е реализирано по следния начин:

Фактура по доставки - формира разчет с доставчика (задължение) и увеличава счетоводната наличност на указаната стока

Приемателен протокол - заприходява в склада указаните стоки


При отразяване на доставка може да бъде издаден първо, който и да е от двата документа и по-късно или непосредствено след записа, да бъде генериран автоматично другия на базата на предходния. Например ако фирмата доставя стоката, но още не е получила фактурата по доставка (разходната фактура по която ще плати на доставчика) - то се въвежда само складовия документ (Приемателен протокол). Така складовата наличност се увеличава, но счетоводната все още не е увеличена. При получаването на фактура по тази доставка се намира приемателния протокол в документ->въведени документи и на негова база автоматично се отразява фактурата:

Inheritlater.jpg

При записа на фактурата по доставки се увеличава само счетоводната наличност без да се променя складовата на личност. Фактурата може да бъде генерирана и непосредствено след запис, като бъде използвана връзката в панела "Как да продължа?":

Inheritnow.jpg

Цикъла може да бъде извършен и в обратен ред - първо да бъде въведена фактурата по доставки и когато стоката пристигне физически да се отрази приемателния протокол.


Аналогично е движението при продажби, където документите са Фактура и Стокова разписка.


Трябва да се има предвид, че при наследяване (генериране на вторичен документ на базата на вече въведен) в новия документ количеството може да е по-малко или равно на количеството в първичния, т.е. не може да се достави повече от колкото е фактурирано или да се фактурира повече от колкото е доставено.