Наследяване - генериране на вторичен документ на база предходен

от СтартИнвойс
Направо към: навигация, търсене

Наследяването е специално разработено с цел проследяване движението на стоките от склада към клиентите, следене на плащанията и изготвянето на свързаните с това вторични документи. Заложеният принцип в СтартИнвойс, свързан със стоковото движение и неговия документооборот е изготвяне на документ родител и последващо генериране на документи – наследници, което може да бъде в следния ред:

Поръчка от клиент (род.) -> Проформа фактура (насл.) -> Стокова разписка (насл.) -> Фактура (насл.)

Фактура доставки (род.) -> Приемателен протокол (насл.)

Не е задължително при използването на СтартИнвойс да се премине през всичките наследници (може да не се въвеждат Поръчки от клиент, а направо да се въвеждат Стокови разписки). Когато се въведе даден наследник, не може след това към него да се въведе предходен родител, може само да бъде наследяван. Може да се избира с какъв документ от вторичните да бъде наследен и наследниците да са няколко. Свободата на избор е в съответствие с начина, по който фирмите са избрали да организират своята дейност.

Пример: При получаване на заявка от клиент за стока, тя може да се въведе в СтартИнвойс като Поръчка от клиент. Когато поръчката бъде изпълнена може да се генерира автоматично наследник Проформа фактура, Стокова разписка или Фактура в зависимост от нуждите на съответната сделка или избрания начин на фирмата за отразяване на стоковото движение.

Вторичният документ може да бъде изготвен веднага след съхранението на първичния, от екрана за преглед, или по-късно – от т. Въведени документи чрез падащия списък Вторични документи Icon.Vtor.doc.jpg или чрез падащия списък Печат Icon.Pechat.jpg.

СтартИнвойс отваря генерирания вторичен документ в екрана за въвеждане на нови документи. В лявата част на заглавната лента стои Link/Препратка към първичния документ/родителя, от който може да бъде отворен. В дясната част се вижда дали е бил наследяван от други вторични документ със съответните към тях Link/Препратка.

Генерираният документ може да бъде променен или допълнен. В него могат да се извършват корекции на количеството (само намаляване) или да бъде изтрит определен ред (който няма да бъде фактуриран все още). СтартИнвойс следи за наличностите и дали всичко по документа родител е фактурирано по-нататък като сума и стока. Родителя може да бъде наследяван с много наследници, но количествата по „наследниците“ не могат да надвишават количествата на „родителя“ – СтартИнвойс следи това и предлага автоматично количествата или остатъците по тях от „родителя“.

Не могат да бъдат променяни вида и сменяни артикулите по „наследниците“.

Fig.Roditel.jpg Fig.Naslednik-1.jpg

Родител - с количества 3 и 7 и Наследник 1 - с количества 1 и 2


Fig.Naslednik-2.jpg

Наследник 2 - с останалите количества 2 и 5