Цени и ценови листи

от СтартИнвойс
Направо към: навигация, търсене

Дървовидната структура на номенклатура Цени копира дървовидната структура на номенклатура Стоки за по-лесна навигация и намиране на стоката, чиято цена трябва да се укаже. Ценовите групи са разделени на два основни вида: Основни цени – в тази група се въвеждат основните ценови листи, които да бъдат предлагани по подразбиране от СтартИнвойс при въвеждането на продажбените документи. По подразбиране за всички клиенти се предлага Основна цена, която трябва да е попълнена. Когато за даден клиент бъде посочена друга ценова листа, то при въвеждане на продажбени документи за този клиент, СтартИнвойс автоматично ще я предлага. Индивидуални цени – това е индивидуална цена само за този клиент. Трябва да е посочено, че той ще е с индивидуална цена в Списъци Контрагенти клетка Ценова група (т. 4.2) и тогава клиента ще се появи в дървовидната структура за указване на индивидуалната му цена.

Таблицата Цени копира номенклатура Стоки и услуги, за които да бъдат посочени съответните цени по групите Основна цена (за тези, които ползват една ценова листа); Цена 1, 2, 3 – за потребителите, които ползват повече от една основна ценова листа.