• функционално начално табло, от което се вижда бизнеса с един поглед, оборот, задължения и вземания, анализ за приходите и разходите по месеци, бързо търсене на количества и цена за стока или услуга
 • възможност за различна ДДС ставка на всеки ред от документ, въвеждане на фактури с различни ставки по ЗДДС в тях
 • изпращане на документи, електронни фактури с получааване на потвърждение за дата/час и име на получателя при изтегляне на документа
 • въвеждане на разходни документи и фактури за услуги и стоки (доставки на стоки, покупки на офис консуматива, плащане на наем, плащане на чистачка и т.н.)
 • наследяване - генериране на един документ от друг и поддържане на връзка между тях, създаване на вторичен документ (напр. фактура по проформа фактура, стокова разписка по фактура, фактура по приемателен протокол и т.н.)
 • поддържане на различни цени (ценови групи) за стоките и услугите и специални индивидуални цени за конкретен клиент
 • анализ на приходите и разходите в графичен, стойностен и количествен вид. справка за оборота с клиенти и разходите по доставки
 • управление на наличност, диференцирано отчитане на счетоводна (по фактури) и складова (реална) наличност
 • управление на отложените пащания, напомняне за просрочие и бързи справки за задълженията (вземанията) от клиенти и задълженията към доставчици
 • възможност за напълно автоматично създаване и изпращане на документ към клиент за регулярни плащания (наем, абонаментна такса, почистване и т.н.)
 • удобно групиране на стоките и услугите в дървовидна структура, обобщени справки по групи и нива на групиране
 • издаване на опростена фактура, фактура с нулева ставка, фактура освободена от ДДС и готови основания за неначисляване или нулева ставка по ЗДДС
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Starting Business - StartInvoice - Electronic invoicing and warehouse


StartInvoice 2.0 - new design and improved functionality of warehouse program!

For StartInvoice came time for the next step - a complete online warehouse software, working 100% through the Web!

Companies have more freedom to still lower price - no longer need to purchase specialized desktop software, powerful computers to work with him, expensive installation and licenses for each workstation. Do not need the typical desktop software - regular system maintenance, administration, updating and similar costs, which currently does business.

Do not even need to use Windows - StartInvoce can run on Apple's operating system or Linux, and even specialized devices for Internet access. Each StartInvoce user always work online with the most current version and if there is any problem no need to visit a specialist - all activities are carried out directly on StartInvoice servers of our 24-hour support.

Detailed presentations StartInvoce - Online invoicing and warehouse will show every piece of work.

demonstration...


Free Invoicing System!

Cost-free Invoicing System! Since we believe that the information is "blood" of any business, we have created affordable "circulatory system" that anyone can enjoy with minimal effort.
 
The cost-free plan "Enthusiast" is designed to illustrate how it is important to have access at any time and any place a invoicing system. Feeling that you may refer to the turnover of a customer using your mobile phone will give you confidence in any negotiations and in any business situation.
 
All of this in the pleasant price 0 lv.- exactly - ZERO bulgarian levs..

Register today from here...