• функционално начално табло, от което се вижда бизнеса с един поглед, оборот, задължения и вземания, анализ за приходите и разходите по месеци, бързо търсене на количества и цена за стока или услуга
 • възможност за различна ДДС ставка на всеки ред от документ, въвеждане на фактури с различни ставки по ЗДДС в тях
 • изпращане на документи, електронни фактури с получааване на потвърждение за дата/час и име на получателя при изтегляне на документа
 • въвеждане на разходни документи и фактури за услуги и стоки (доставки на стоки, покупки на офис консуматива, плащане на наем, плащане на чистачка и т.н.)
 • наследяване - генериране на един документ от друг и поддържане на връзка между тях, създаване на вторичен документ (напр. фактура по проформа фактура, стокова разписка по фактура, фактура по приемателен протокол и т.н.)
 • поддържане на различни цени (ценови групи) за стоките и услугите и специални индивидуални цени за конкретен клиент
 • анализ на приходите и разходите в графичен, стойностен и количествен вид. справка за оборота с клиенти и разходите по доставки
 • управление на наличност, диференцирано отчитане на счетоводна (по фактури) и складова (реална) наличност
 • управление на отложените пащания, напомняне за просрочие и бързи справки за задълженията (вземанията) от клиенти и задълженията към доставчици
 • възможност за напълно автоматично създаване и изпращане на документ към клиент за регулярни плащания (наем, абонаментна такса, почистване и т.н.)
 • удобно групиране на стоките и услугите в дървовидна структура, обобщени справки по групи и нива на групиране
 • издаване на опростена фактура, фактура с нулева ставка, фактура освободена от ДДС и готови основания за неначисляване или нулева ставка по ЗДДС
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Prices

StartInvoice Subscriptions will surprise you with an outstanding balance between capacity and investment cost.

Compare and find out who is right for your business plan for Internet invoiceing and warehouse.

Functionality
Enthusiast
Optimist
Enterprenuer
Manager
Monthly fee(20% VAT will be added for Bulgaria) free 5 EUR 15 EUR 18 EUR
Count of e-documents per month less than 20 unlimited unlimited unlimited
Total SUM of one document
less than 1500 less than 5000 unlimited unlimited
Bank accounts
1 unlimited unlimited unlimited
Branches 
- less than 2 less than 10 unlimited
Maximum simultaneously working users unlimited unlimited unlimited unlimited
Own logo in the documents
да, софтуер за складово стопанство да, интернет складова програма да, интернет счетоводна програма, фактура да, интернет софтуер за фактуриране и склад
Sellings documents (Invoices, Debit/Credit notes, Proform invoices) [more info...]
да, онлайн търговска система е-фактури да, онлайн търговска програма е-фактура проформа стокова разписка да, онлайн складова система, е-фактура проформа стокова разписка да, онлайн складова програма счетоводна е-фактура
Custumer, suppliers and items (products and services) database
да, S.Invoice, Инвойс, Павел Александров да, от създателите на S-office, Павел Александров да, Деница и Павел Александрови да, Деница и Павел Александрови
Sell Reports
да, електронно фактуриране, електронна фактура да, електронни фактури, е-документи, проформа фактура, стокова разписка, търговска фактура да, електронна фактура складова система и е-фактури да, електронна фактура складова програма търговска счетоводна
Phisical edition of document
да, складов софтуер, търговски софтуер, счетоводен софтуер, интернет фактури да, електронно счетоводство да, безплатно фактуриране, free да, безплатна програма за фактуриране, free
Generating of secondary document (inheritance) [more info...]
да, електронен склад, наследяване, е-фактура проформа стокова разписка да, електронно счетоводство, наследяване е-фактури проформи да, безплатно фактуриране free да, безплатни електронни фактури free
History log for documents [more info...]
- да, интернет офис да, интернет счетоводство да, интернет фактуриране
Document status (printed, sent, received etc.) [more info...]
- да, интернет фактури, e-документи да, от създателите на ДДС-W, dnevnici.exe, Павел Александров да, интернет склад, е-фактури
Workflow for payments [more info...]
- да, интернет софтуер за склад да, интернет софтуер за счетоводство да, интернет софтуер за фактури
Prices and price lists [more info...]
- да, интернет софтуер за фактуриране да, интернет софтуер за безплатно фактуриране free да, S-Office, DDS-W, Павел Атанасов Александров, програмиране
Buying documents (Invoices, Debit.Credit note and proform) [more info...]
- - да, Уеб фактуриране, е-фактура проформа стокова разписка да, от създателите на S-Office - Павел Александров, ERP системи.
Reports for the suppliements
- - да, Web складова програма да, Web софтуер за склад
Schedule generating of documents [more info...]
- - да, S-Office, DDS-W, Павел Атанасов Александров, програмиране ERP системи да, Web софтуер, електронна фактура търговска
Working with stock documents and managing of stock availabality [more info...]
- - - да, Web софтуер за счетоводство електронна фактура търговска фактура проформа фактура инвойс фактура
Management of Accounting and Phsical stock availability [more info...] - - - да, от създателите на ДДС-W, dnevnici.exe, Павел Александров