Въвеждане на документи

от СтартИнвойс
Направо към: навигация, търсене

Въвеждане на фактура и Commercial Invoice

Плащания по документи

Дневен отчет (касов бон)

Разходна квитанция и Приходна квитанция


В зависимост от избрания абонаментен план, потребителите ще могат да въвеждат различни документи:

Продажбени – свързани с продажбите на фирмата (Фактури, Проформи, Кредитни, Дебитни известия, Поръчка от клиент, Стокова разписка, Дневен отчет). Продажбените документи ще формират приходите на фирмата и вземанията от клиенти, които СтартИнвойс ще показва в различни справки.

Доставни – свързани с покупките на фирмата (Доставни фактури, Приемателен протокол по доставки). Доставните документи ще формират разходите на фирмата и задълженията към доставчиците й, които СтартИнвойс ще показва в различни справки. Освен това с въвеждането на доставките/разходите, СтартИнвойс ще може да следи и изчислява стоковите наличности на фирмата.

Финансови – свързани с разход или приход на парични средства (Разходна квитанция, Приходна квитанция), по които няма и няма да бъде издадена фактура за доставка или по продажба. Обикновено това са разходи от типа на "измиване на витрина", "храна за кучето - пазач", "заем", "наем" и т.н. В двата документа въвежданите елементи (стока/услуга) са различни от стандартната номенклатура на стоките и услугите, но също като тях се запазват за повторно избиране. Приходите и разходите (както и при фактурите) могат да бъдат указвани с различни начини на плащане.